top of page

Durbes Atvari atrodas blakus "Durbes ezera pļavas" dabas liegumam.

Šeit migrācijas laikā koncentrējas ļoti liels caurceļojošo zosu un peldpīļu skaits, kā arī ligzdošanas sezonas laika konstatēts augstākais zināmais griežu blīvums Dienvidkurzemē. No retajiem pļavu veidiem sastopamas sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.

Tāpat arī šeit ir sastopamas 488 dažādas tauriņu sugas, 11 spāru sugas un 279 dažādas augu sugas, no kurām dažas ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo sugu sarakstā.

Taču šī teritorija nav slēgta Jūsu apmeklējumam. Ievērojot videi draudzīgu uzvedību, viesi ir aicināti apmeklēt šo teritoriju, lai novērotu putnu uzvedību, priecātos par tauriņu rotaļīgajām dejām un baudīt skaistos puķu ziedus.


Jāievēro tikai vienkārša uzvedība:

·  nemest zemē atkritumus

·  netraucēt dzīvniekus

·  neplūkt puķes, īpaši tās, kuras ir aizsargājamas

·  ugunskurus drīkst kurināt tikai atļautās vietās, visbiežāk tās ir ierīkotas speciālās atpūtas vietās un bāzēs

·  arī sliet teltis drīkst tikai atpūtas vietās un bāzēs

 

Durbes Atvaru īpašnieki aicina Jūs apmeklēt šo Latvijas dabas dārgumu un novērtēt to.

DABA

bottom of page